Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội - 22 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Room type: Phòng Thuê Giờ (1-Giờ)

Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội - 22 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Phòng Thuê Giờ (1-Giờ)
Diện tích: 25M2
Loại giường: 01 Giường To (1,8m x 2,0m)
Sô người:

Giá: 150,000đ

Ngày nhận phòng (*)

Ngày trả phòng (*)

Số phòng (*)

Người lớn (*)

Trẻ em

Thông tin khách sạn