Khách Sạn Hà Nội

Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội - 22 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ: 22 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Price from: 150,000đ
Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội 2 - 47 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ: 47 Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Price from: 200,000đ